In 2017 viert Coos Blonk zijn 25 jarig jubileum bij de bond NBvV.

 

→ Jo van Berlo en Jan Pouwels (nog twee in leven zijnde mede oprichters van Kle-Za-Tro)

     zijn in 2017, 55 jaar lid van Kle-Za-Tro en de NBvV.