BELANGRIJKE DATA 2020 - 2021.

BESTUURSVERGADERINGEN:

maandag: aanvang 20.00 uur, bij één van de bestuursleden thuis.                                                      

 • 31 maart            2020 > vanwege het CORONAvirus uitgesteld!!                                               
 • 25 augustus     2020
 • 02 november   2020
 • 04 januari         2021 (t.b.v. jaarvergadering 2021)
 • 29 maart            2021

 

LEDENVERGADERINGEN:

maandag: aanvang 20.00 uur, in het MFC Oelbroeck, Breestraat 1d, 5845 AX Sint Anthonis.

 • 20 april              2020 > vanwege het CORONAvirus uitgesteld!! 
 • 07 september   2020
 • 23 november    2020
 • 25 januari          2021 (jaarvergadering)
 • 19 april                2021

 

OTT COMMISSIE VERGADERINGEN:

maandag: aanvang 20.00 uur, in het MFC Oelbroeck, Breestraat 1d, 5845 AX Sint Anthonis.

 • 05 oktober       2020     (opstart)     > gaat vanwege het CORONAvirus niet door!! 
 • 23 november  2020    (evaluatie)  > gaat vanwege het CORONAvirus niet door!! 

 

KRINGVERGADERINGEN:

dinsdag: aanvang 20.00 uur, bij de VOGELVRIEND →  in SCHAIJK

 • 11 mei                         2020 > vanwege het CORONAvirus uitgesteld!! 
 • medio september   2020

 

DISTRICTVERGADERINGEN:

dinsdag: aanvang 20.00 uur, in D'n Doel, de Wasaa 11, 5469 BV Erp.

 • 28 april        2020 > vanwege het CORONAvirus uitgesteld!! 
 • 13 oktober   2020

 

FEESTMIDDAG 2020:

Eerste zaterdag in juli: aanvang 14.00 uur, in de Watermolen, Watermolestraat 2, 5841 CT Oploo.

 • 04 juli 2020 > vanwege het CORONAvirus uitgesteld!! 

 

ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2020: > gaat vanwege het CORONAvirus niet door!! 

 • TT kooien ophalen: → zaterdag    24 oktober 2020 (11.00-11.30 uur) → Sassekamp 1 Rijkevoort
 • 1e inlevering TT kooien → zaterdag  12 december 2020 (11.00 - 11.30 uur) na TT Kring
 • 2e inlevering TT kooien → zaterdag      16 januari  2021 (11.00 - 11.30) na TT District - NK VOGEL

 

reguliere RINGENBESTELLINGEN: 2021 (VIOLET) > SPOED bestellingen zie MENU > RINGEN BESTELLEN

 • ringen t.b.v. 2020 - Bestelronde 4: niet meer mogelijk!!!!
 • NA 20 MAART 2020 KUNNEN ER ALLEEN NOG VIA EEN SPOEDBESTELLING RINGEN WORDEN BESTELD VOOR HET LOPEND JAAR. SPOEDBESTELLINGEN € 1, PER RING EXTRA .
 • ringen t.b.v. 2021 - Bestelronde 1: niet meer mogelijk!!!!
 • ringen t.b.v. 2021 - Bestelronde 2: 20 september 2020
 • ringen t.b.v. 2021 - Bestelronde 3: 20 januari 2021
 • ringen t.b.v. 2021 - Bestelronde 4: 20 maart 2021
 • NA 20 MAART 2021 KUNNEN ER ALLEEN NOG VIA EEN SPOEDBESTELLING RINGEN WORDEN BESTELD VOOR HET LOPEND JAAR. SPOEDBESTELLINGEN € 1, PER RING EXTRA .