• Voor 14oktober2019 hebben we Anton Nijhuis uit Eindhoven uitgenodigd, die na afloop van de ledenvergadering een lezing gaat verzorgen over KANARIES!!!