• Voor 29april2019 hebben we Piet Ooijen uit Zevenbergen uitgenodigd, die na afloop van de ledenvergadering een lezing gaat verzorgen over krom snavels!!